Đất xã Trà Đa Pleiku

600.000.000

Liên hệ: 0931186279