700.000.000

Đất nông nghiệp, đất rẫy

Bán đất hà bầu đak đoa giá rẻ

260.000.000
2.500.000.000

Đất nông nghiệp, đất rẫy

Bán đất xã biển hồ pleiku giá đầu tư F0

1.450.000.000
315.000.000