bán đất hồ trà đa xã trà đa view hồ hơn 300m2 phủ hồng

2.500.000.000

Liên hệ: 0931186279