HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH GỬI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LẬP QUY HOẠCH TỈNH

HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH

TỔNG HỢP TẤT CẢ HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH GỬI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LẬP QUY HOẠCH TỈNH (THEO NỘI DUNG CÔNG VĂN SỐ 2605/SKHĐT-QH,TH-ODA NGÀY 07/9/2023)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/8/2023 (theo Giấy mời số 273/GM-VP ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh về họp hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050);
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh (theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) về hồ sơ quy hoạch tỉnh để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh.
đất biển hồ pleiku gia lai
Bất động sản gia lai

Công văn số 2605/SKHĐT-QH,TH-ODA ngày 07/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Hồ sơ quy hoạch tỉnh bao gồm:
(1) BÁO CÁO THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHONG SƠN GROUP HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH

SDT: 09.46.42.39.68

Zalo: 096.373.6957  Bán đất hẻm ngô quyền Pleiku

Địa chỉ văn phòng: 302 Nguyễn Văn Cừ– Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai

Gmail: [email protected]

Chuyên bất động sản Pleiku Gia Lai