Đất khu công nghiệp trà đa pleiku

2.500.000.000

Liên hệ: 0931186279