Đất giá rẻ trà đa pleiku

200.000.000

Liên hệ : 0938657679