Đất giá rẻ trà đa pleiku

200.000.000

Liên hệ: 0931186279