Đất MT ngô quyền trà đa

2.400.000.000

Liên hệ: 0931186279