Đất hẻm ngô quyền trà đa

5.300.000.000

Liên hệ: 0931186279