Nợ ngân hàng bán đất ở xã trà đa

1.200.000

Liên hệ: 0931186279