Đất rãy phường chi lăng pleiku

5.200.000.000

Liên hệ: 0931186279