Đất hồ trà đa pleiku

900.000.000

Liên hệ: 0931186279