Đất chợ trà đa Pleiku

420.000.000

Liên hệ : 0938657679