Đất chợ trà đa Pleiku

420.000.000

Liên hệ: 0931186279