Đất chính chủ Phường Chi Lăng

786.000.000

Liên hệ: 0931186279