CẦN MUA ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2-3 MẶT TIỀN ĐƯỜNG QUANH TP.PLEIKU GIA LAI

10.000.000.000

Liên hệ: 0931186279