Bán đất thôn 2 trà đa pleiku

800.000.000

Liên hệ : 0938657679