Bán đất thôn 2 trà đa pleiku

800.000.000

Liên hệ: 0931186279