Phương án điều chỉnh KDC Trà Đa

đất nền xã trà đa nóng lên từng ngày theo quy hoạch chi tiết mới

1. UBND thành phố đã chỉ đạo

 • Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Trà Đa
 • và đơn vị tư vấn tổ chức họp lấy ý kiến
 • nhân dân nội dung nhiệm vụ và phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết
 • khu dân cư Trà Đa tại văn bản số 1433/UBND-QLĐT.
 • Căn cứ Quyết định số 114/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh Gia Lai
 • về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku;
  Từ năm 2003 đến nay UBND tỉnh Gia Lai và UBND thành phố Pleiku
 • Đã tiến hành triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Trà Đa như:
 • Khu đô thị Trà Đa, Khu tái định cư xã Trà Đa,
 • khu đô thị Phượng Hoàng 1, Khu đô thị cầu sắt, Bệnh Viện Nhi…
 • Tại khu vực lập điều chỉnh quy hoạch Trà Đa
 • đang tồn tại 06 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng,
 • 7 đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết và một số đồ án điều chỉnh cục bộ.
  tra-da-(1).jpg

2. Hiện nay Xã là khu vực có mức độ đô thị hóa cao:

 • Khu dân cư tập trung phát triển. Trên cơ sở định hướng Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030,
 • tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, khu vực xã Trà Đa
 • là khu vực tập trung phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe,
 • các khu ở mật độ thấp và đặc biệt là khu Logictic nằm tại khu vực Khu công nghiệp Trà Đa.
 • Tuy nhiên hiện nay các đồ án Quy hoạch đang triển khai có nhiều chồng chéo,
 • bất cập gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch đô thị và triển khai các dự án đầu tư.
 • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại cuộc họp tiếp xúc cử tri Trà Đa
 • thành phố Pleiku ngày 10/8/2017;
 • Tiếp thu Văn bản số 1231/SXD-QLQH ngày 15/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc rà soát,
 • điều chỉnh Quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 • Việc tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch
 • phân khu xây dựng khu dân cư Trà Đa nhằm rà soát, đánh giá,
 • điều chỉnh thống nhất đồng bộ các đồ án Quy hoạch
 • và điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đã triển khai từ năm 2003 đến nay;
 • Phát triển mạng lưới kỹ thuật hạ tầng đô thị đồng bộ
 • với hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030,
 • tầm nhìn đến năm 2050; Góp phần phủ kín quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý
 • cho việc quản lý đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị,

3. Kế hoạch triển khai– đất nền xã trà đa

triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực; Tạo tiền đề cho các bước lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng tiếp theo.

Về quy mô, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch: Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch có quy mô là 273ha.

Nội dung nhiệm vụ và phương án điều chỉnh quy hoạch:

Cập nhật hiện trạng sử dụng đất;

– Cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

– Điều chỉnh hệ thống giao thông:

+ Mở rộng lộ giới tuyến đường kết nối giữa đường Lý Thường Kiệt và Tôn Thất Thuyết 30m,

tạo sự đồng bộ và tính kết nối giữ khu vực quy hoạch với các khu vực lân cận như

Khu đô thị đường Tôn Thất Thuyết và dọc suối Ia Linh; Khu đô thị Cầu Sắt; Khu vực Làng Ốp phường Hoa Lư.

4. Triển khai các đường chính –  đất nền xã trà đa

+ Nắn tuyến đường Dương Minh Châu (Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trà Đa khu 60,6ha phía Đông đường Lý Thường Kiệt)

phù hợp với hiện trạng thực tế.

– Cập nhật các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt:

+ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trà Đa (khu 60,6ha phía Đông đường Lý Thường Kiệt), thành phố Pleiku;

+ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng giai đoạn 2 Khu dân cư Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

– Bổ sung các công trình hạ tầng xã hội để đảm bảo chỉ tiêu theo quy định và đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương.

– Bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội để phục vụ cho nhu cầu về nhà ở xã hội

Trên địa bàn thành phố và các dự án đầu tư phát triển đô thị khu vực trung tâm thành phố Pleiku.