Giá đất giao dịch Pleiku – đất nền xã trà đa

Đất trường trinh phường chi lăng
Đất nền xã trà đa đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến nhất vì được Tỉnh chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng
Đường hành lang phía đông kết nối Pleiku với Đak Đoa 2025
Khu công nghiệp mở rộng 2030
Mở chính sách thu hút khách du lịch 2022- 2025
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành, địa phương thường xuyên khảo sát giá giao dịch thực tế trên thị trường từ chuyển nhượng Bất động sản để cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh.

Gia Lai xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất giao dịch trên thị trường

–  UBND tỉnh Gia Lai vừa phát đi văn bản chỉ đạo về việc chống thất thu thuế trong các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có giá tại bảng giá đất

do UBND tỉnh ban hành đặc biệt là Đất nền xã trà đa

Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường

chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát,

kịp thời tham mưu ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất đối với từng vị trí,

đảm bảo phùhợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

– Trường hợp chưa ban hành thì yêu cầu:

Tất cả chủ đầu tư công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

– Đối với hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông,

Thì cơ quan đó có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

– Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên khảo sát giá giao dịch thực tế trên thị trường từ chuyển nhượng bất động sản để cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh.

– Sở Tài chính chịu trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát giá giao dịch thực tế trên thị trường và tham khảo giá thị trường được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh để xây dựng,

Tham mưu UBND tỉnh đúng thời gian quy định việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

– Chưa hết, UBND tỉnh

Yêu cầu cơ quan thuế cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế

trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành

Song song với đó

Đề nghị Cục thuế tỉnh quán triệt Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 10/6/2022 của Tổng Cục thuế đến từng Chi cục Thuế; đảm bảo thời gian theo quy định đối với các hồ sơ chuyển nhượng của người nộp thuế,

Trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường nhằm tránh thất thu thuế,

Cập nhật giá giao dịch thực tế trên thị trường từ chuyển nhượng bất động sản, giá trúng đấu giá, hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành vào phần mềm cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh.

Đất nền xã trà đa là tâm điểm được nhắc tới trong giai đoạn đầu năn 2022 đến giửa năm 2022