Khu công nghệ cao có quy định gì về quyền sử dụng và quản lý

khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai

Thị trường khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai có cái quy định vaeef quyền sử dụng như thế nào về quản lý

Quy định về quyết định thành lập phê duyệt khu công nghệ cao, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cách tính giá thuê đất khu công nghệ cao
Khu công nghệ cao là gì?

Khu công nghệ cao là khu kinh tế – kĩ thuật đa năng, có ranh giới xác định, quyết định thành lập khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích là để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

Khu công nghệ cao cũng giúp thu hút vốn, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, đóng góp vào nghành công nghiệp công nghệ cao, nhất là ở vùng kinh tế trọng điểm, gắn kết đào tạo, nghiên cứu với phát triển công nghệ cao cùng sản xuất, dịch vụ, nâng cao công nghệ sản xuất và sự cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ.

Trong quy định khu công nghệ cao có thể có khu chế xuất, kho ngoại quan, khu bảo thuế và khu nhà ở. Một số doanh nghiệp trong khu công nghệ cao bao gồm doanh nghiệp phát triển hạ tầng, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp dịch vụ công nghệ cao, công tỉ phát triển khu công nghệ cao và doanh nghiệp dịch vụ dân sinh.

Hiện nay, có một số khu công nghệ cao như khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đà Nẵng, TPHCM,…

khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai

Các quy định về quyền sử dụng đất khu công nghệ cao hiện nay

Đất ở khu công nghệ cao

Khoản 1 điều 150 Luật đất đai quy định: “1. Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao.”

Quy hoạch, thành lập khu công nghệ cao sẽ đồng thời lập quy hoạch, xây dựng nhà đất gần khu công nghệ cao gồm khu nhà ở, công trình công cộng để phục vụ đời sống của chuyên gia và người lao động làm việc trong khu công nghệ cao.

Luật khu công nghệ cao

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khu công nghệ cao

Ban quản lý khu công nghệ cao được cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghệ cao.

Doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng được Ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất; người có nhu cầu sử dụng đất trong khu công nghệ cao được thuê lại đất của doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng.

– Người sử dụng đất được Ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất trong khu công nghệ cao có các quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất.

– Người sử dụng đất trong khu công nghệ cao phải sử dụng đất đúng mục đích đã được ghi trong hợp đồng thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật đất đai. Trường hợp bán đất dự án khu công nghệ cao thì người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định.

khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khu công nghệ cao

Trách nhiệm của ban quản lý khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất cho Ban quản lý khu công nghệ cao để tổ chức xây dựng, phát triển khu công nghệ cao theo quy hoạch đã được phê duyệt do Ban quản lý khu công nghệ cao lập.

Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý khu công nghệ cao được quy định tại khoản 2 điều 52 nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

– Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

– Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tiền thuê đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với từng dự án;

– Thu hồi đất đã cho thuê đối với trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; người sử dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi;

– Quyết định giao lại đất không thu tiền sử dụng đất đối với người sử dụng đất trong khu công nghệ cao;

– Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại khu công nghệ cao;

– Gửi quyết định giao lại đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai

Trách nhiệm của ban quản lý khu công nghệ cao

Đối với khu công nghệ cao đã được thành lập và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc quản lý, sử dụng đất của Ban quản lý khu công nghệ cao như sau:

– Được tiếp tục thực hiện quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Có trách nhiệm quy định như trên nhưng được quyết định mức thu tiền thuê đất, giá đất để tính tiền thuê đất không được thấp hơn giá đất trong Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; quyết định mức miễn, giảm tiền thuê đất theo từng dự án phù hợp với quy định của Chính phủ.

Giá thuê đất khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai

– Nếu thuê đất trả tiền hàng năm:

Giá thuê đất = Tỷ lệ phần trăm (%) x Giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất

Trong đó: Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất từ 0,5%-3% do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng lĩnh vực đầu tư.

– Nếu thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không gồm đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê):

Đơn giá thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê là giá đất cụ thể tương ứng với thời hạn thuê đất xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất là hệ số điều chỉnh ban hành theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

Trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất thì giá đất để xác định đơn giá thuê đất được xác định theo công thức sau:

Giá đất để xác định đơn giá thuê đất = (Giá đất tại Bảng giá đất : Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất) x Hệ số điều chỉnh giá đất x Thời hạn thuê đất

Kinh nghiệm đầu tư đất khu công nghiệ cao

  • Tìm hiểu đất có dính quy hoạch không, sau quy hoạch thì sao, kiểm tra mảnh đất có tranh chấp, kiện tụng không, kiểm tra vị trí mảnh đất xem có đúng như trong sổ đỏ không
  • Không nên mua khi đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Đi xem thực tế vị trí, lối ra vào xung quanh
  • Xem nhiều mảnh đất khác để có sự so sánh về giá
  • Đo lại diện tích đất khi mua bán
  • Phải kiểm tra các thông tin về đường điện, nước… những tiện ích xung quanh mảnh đất..

Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề đất khu công nghệ cao để bạn tham khảo. Đừng quên theo dõi thêm nhiều thông tin luật đất đai khác trên Nhadatgialaigiare.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BSO chuyên khu công nghiệp khu công nghệ cao gia lai

SDT: 09.46.42.39.68

Zalo: 0963.736.6957  Bán đất hẻm ngô quyền Pleiku

Địa chỉ văn phòng: 168B Lý Thái Tổ – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai

Gmail: [email protected]

Chuyên bất động sản Pleiku Gia Lai