Kế hoạch phát triển du lịch Tỉnh Gia Lai – Đất nền Gia Lai

 

 

Đất nền Gia Lai sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi Tỉnh phát triển và mở rộng nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư về du lịch

Chiều 12/4, tại trụ sở UBND tỉnh, gồm có:

  • Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên,
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
  • Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp

Để ghe Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, và đề xuất Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.

Tham dự có Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Gia Lai: Triển khai kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025

                                                                                                                                Đất nền Gia Lai

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Đức Hoàng đã báo cáo tổng kết công tác phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 – 2020.

Trên cơ sở đó đề ra kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt 1,7 triệu lượt khách,Tốc độ tăng trưởng lượt khách bình quân đạt 16,8%, tổng doanh thu du lịch đến năm 2025 đạt 900 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân là 18,6%.

Tập trung thu hút đầu tư, có ít nhất 02 khách sạn đạt chuẩn 04 – 05 sao và 03 – 05 dự án du lịch, khu vui chơi giải trí đi vào hoạt động.

Tiếp tục đổi mới phương thức quảng bá du lịch, xây dựng thành phố Pleiku là điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh. Nâng cao chất lượng về chuyên môn, ngoại ngữ cho nguồn nhân lực,

Phát huy lợi thế giá trị của các di tích lịch sử, phát huy hiệu quả trong quản lý Nhà nước về phát triển du lịch.

Trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: – Đất nền Gia Lai

  • Đổi mới tư duy về phát triển du lịch;
  • phát triển các sản phẩn du lịch;
  • đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật;
  • đẩy mạnh quảng bá, tăng cường hợp tác, liên kết du lịch;
  • Đặc biệt chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng và quản lý Nhà nước về du lịch.

Đất nền Gia Lai sẽ được hưởng rất nhiều lợi thế khi phát triển mạnh mẻ về du lịch,

Gia Lai là 1 tỉnh có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch