Giao dịch đất nền trà đa pleiku quá tải rất nhiều khách hàng chưa biết về quy trinh thủ tục trích lục hồ sơ

nhà đất gia lai
Đất nền trà đa pleiku vào đầu năm 2022 lượng giao dịch quá tải và đồng thời cũng có rất nhiều người dân chưa biết về quy trình thủ tục trích lục như thế nào để được công chứng sang tên hôm nay nhadatgialaigiare.com xin chia sẽ 1 vài kinh nghiệm
Muốn xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu? Quy định thủ tục, hồ sơ gồm những gì? Mẫu đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất, phí trích lục.
Đi tìm thông tin xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu, thủ tục thế nào ngay sau đây:

1. Trích lục hồ sơ địa chính là gì?

Trích lục bản đồ địa chính là một hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất, bao gồm:

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh);

– Diện tích thửa đất;

– Mục đích sử dụng đất;

– Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú;

– Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

– Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa.

Trích lục bản đồ địa chính thửa đất không phải là giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất mà trích lục và trích đo địa chính phục vụ yêu cầu quản lý đất đai như cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất đai.

Đất nền trà đa pleiku

Xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu? Thủ tục, mẫu đơn xin chi tiết

2. Các trường hợp cần trích lục, trích đo địa chính Đất nền trà đa pleiku

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận

Theo điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Cấp lại Giấy chứng nhận

Theo khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

Là căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai

Sau khi hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã không thành nếu các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện, tỉnh thì trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp là một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai (theo điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Đất nền trà đa pleiku

Các trường hợp cần trích lục, trích đo địa chính

Người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu Đất nền trà đa pleiku

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT khi nhận giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh thì người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ.

– Trong hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

– Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

Là thành phần hồ sơ trình UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định: Hồ sơ trình UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Là thành phần hồ sơ trình UBND quyết định thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì có các loại hồ sơ như hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất (Điều 9 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT), hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc (Điều 10 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT), hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất (Điều 11 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT).

3. Thủ tục xin trích lục hồ sơ đất đai

Xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu?

Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có đất sẽ tiếp nhận hồ sơ. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Hình thức nộp hồ sơ

Các phương thức nộp văn bản, phiếu yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính gồm:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

– Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Hồ sơ yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính 

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bản đồ địa chính, người yêu cầu cần chuẩn bị phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu theo mẫu quy định.

Cần lưu ý, phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Trong trường hợp người có yêu cầu là tổ chức: Trên phiếu hoặc văn bản yêu cầu cần phải có xác nhận của người có thẩm quyền thể hiện qua chữ ký và đóng dấu.

+ Đối với người yêu cầu là cá nhân: Trên phiếu hoặc văn bản yêu cầu cần phải ghi rõ tên, địa chỉ cụ thể và có chữ ký.

Đất nền trà đa pleiku

Những lưu ý trong hồ sơ yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính

Những nội dung bắt buộc phải có trong mẫu đơn xin trích lục bản đồ địa chính:

– Thông tin cơ quan có thẩm quyền hiện tại đang quản lý hồ sơ thửa đất: ủy ban nhân dân phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố kèm địa chỉ trụ sở của cơ quan. Ghi rõ địa chỉ cụ thể trong mẫu đơn xin trích lục để tránh bị thất lạc với những trường hợp gửi đơn qua đường bưu điện.

– Thông tin cá nhân, doanh nghiệp thực hiện mẫu đơn xin trích lục giấy tờ.

Đối với cá nhân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước công dân, ngày cấp,nơi cấp, số sổ hộ khẩu, địa chỉ thường trú số nhà, tên đường, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố.trích lục hồ sơ nhà đất.

– Xác nhận của người tiếp nhận mẫu đơn xin trích lục hồ sơ: họ và tên, chức vụ hiện tại, đã tiếp nhận mẫu đơn trên vào ngày tháng năm nào, ngoài mẫu đơn trên còn có những thông tin, tài liệu gì, xác nhận có ghi rõ họ tên kèm con dấu chức danh.

Tải  mẫu đơn xin trích lục hồ sơ đất đai download tại đây.

– Thông tin thửa đất mà cá nhân thực hiện đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất: số mét vuông, thuộc thửa đất số, địa chỉ tại: ghi rõ tên đường, phường xã, quận huyện,tỉnh thành phố, hình thức đang sử dụng hiện tại,  thuộc loại đất nông nghiệp, đất của tư nhân hay đất trồng cây lâu năm…

– Mục đích sử dụng của mảnh đất trên: tùy vào mục đích sử dụng của từng cá nhân mà hồ sơ, tài liệu có liên quan khi trình với cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung thêm những gì: sử dụng đất ở , đất kinh doanh, đất canh tác, đất được thừa kế từ cha mẹ, người thân, mua bán bất động sản…

– Thông tin về thửa đất: Thửa đất số, tờ số, loại bản đồ, địa chỉ tại: ghi rõ tên đường, phường xã, quận huyện,tỉnh thành phố, địa chỉ cũ (nếu có), diện tích khuôn viên đất số mét vuông, hình thức sử dụng: số mét vuông sử dụng chung, số mét vuông sử dụng riêng. Tài sản đang gắn liền với đất là những gì? Nhà ở hay công trình xây dựng, vườn, đất trồng cây.

– Mục đích sử dụng đất của cá nhân, tập thể, thời gian sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, theo bản vẽ được thực hiện ngày,tháng, năm do ai thực hiện cũng cần phải liệt kê đầy đủ trong đích sử dụng đất của cá nhân.

– Cam kết của bản thân: tất cả những kê khai trên của bản thân là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót cá nhân sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật kèm chữ ký ghi rõ họ tên người thực hiện đơn.

Những lưu ý khi làm mẫu đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất

Cân cân nhắc xem tính chất thửa đất hiện tại của minh cần xin sổ đỏ là như thế nào qua đó có thể nộp kèm những giấy tờ kèm theo:

– Đối với của cá nhân thừa kế đất đai từ thân nhân: giấy ủy quyền có chữ ký của tất cả các thành viên trong gia đình thừa nhận quyền thừa kế thửa đất đó. Đây là một trong những quy định mới nhất của nhà nước về việc thừa kế đất đai từ gia đình.

– Đối cá nhân tách đất từ thành viên gia đình: cần số đỏ gốc, tính chất thửa đất, số mét vuông tách ra, thửa đất có kèm tài sản hiện tại.

– Đối với cá nhân thực hiện đơn xin trích lục hồ sơ nhà đất để phục vụ công việc kinh doanh của mình thì cần những giấy tờ cơ bản như: giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền, mua bán của đối tượng có liên quan kèm công chứng của đơn vị có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư của thửa đất đó.

Tất cả những giấy tờ, tài liệu được kể đến như trên đều cần có công chứng của cơ quan phường xã nơi mình sinh sống là hợp pháp, chính xác đúng mới được công nhận là đúng quy định. Lưu ý khi nộp mẫu đơn trên cho cơ quan có thẩm quyền thì bạn nên nộp kèm những thông tin đi kèm để tránh việc phải bổ sung giấy tờ liên tục, mất thời gian cho cả 2 bên.

Trình tự, thủ tục xin trích lục hồ sơ đất đai Đất nền trà đa pleiku

Bước 1: Gửi phiếu yêu cầu hoặc có thể văn bản yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phiếu, văn bản yêu cầu, đồng thời thực hiện các công việc sau:

  • Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu và văn bản yêu cầu. Nếu có căn cứ xác định yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính của người yêu cầu thuộc vào trường hợp không được cấp thì phải trả lời cho người yêu cầu bằng văn bản và có nêu rõ lý do từ chối.
  • Thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân về việc thực hiện nộp phí theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện cấp trích lục bản đồ địa chính cho người yêu cầu nếu thấy có đủ điều kiện.

Thời hạn giải quyết 

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Người yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính cần lưu ý, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối không cấp trích lục bản đồ nếu việc yêu cầu rơi vào một trong những trường hợp sau:

+ Yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

+ Trên phiếu yêu cầu không ghi rõ  thông tin của người yêu cầu

+ Mục đích sử dụng trích lục bản đồ địa chính không phù hợp với quy định của pháp luật

Lệ phí trích lục hồ sơ địa chính Đất nền trà đa pleiku

Khi nộp hồ sơ yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính thì bạn phải nộp phí – mức phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cấp tỉnh ban hành.

Trên đây là thông tin xin trích lục hồ sơ địa chính ở đâu, thủ tục,  hồ sơ trích lục bản đồ địa chính gồm những gì để bạn tham khảo. Tìm hiểu thêm nhiều thông tin luật nhà đất khác trên nhadatgialaigiare.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BSO chuyên Đất nền xã trà đa Pleiku

SDT: 09.46.42.39.68

Zalo: 0963.736.6957  Bán đất hẻm ngô quyền Pleiku

Địa chỉ văn phòng: 168B Lý Thái Tổ – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai

Gmail: [email protected]

Chuyên bất động sản Pleiku Gia Lai