Gia lai đang siết chặc bất động sản ở Pleiku

bất động sản ở Pleiku

Gia lai đang siết chặc bất động sản ở Pleiku  yêu cầu ngăn chặn tung tin đồn thổi, đầu cơ, đẩy giá để trục lợi từ bất động sản

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Gia Lai

Để khắc phục các hoạt động đầu cơ mua đi bán lại bất động sản gây “sốt đất ảo”, hiện tượng “thổi phồng giá” và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao nhiệm vụ cụ thể và giải pháp trọng tâm theo lĩnh vực quản lý ngành cho các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin tình, UBND các huyện, thành phố và Chủ đầu tư các dự án bất động sản, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

25 bức ảnh về Việt Nam đẹp khiến bạn phải thốt lên "Đất nước mình đẹp quá!"

Xem thêm: Tình hình thị trường bất động sản tại Gia Lai 2022 sẽ như thế nào

Cụ thể, yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công khai minh bạch thông tin quy hoạch, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản. Đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính tại địa phương, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

Tỉnh yêu cầuThực hiện quản lý chặt chẽ

các dự án bất động sản trong hoạt động huy động góp vốn thực hiện dự án, đặc biệt là bất động sản hình thành trong tương lai được phép đưa vào kinh doanh; chuyển nhượng dự án bất động sản phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hiện hành; thực hiện công bố, công khai danh mục các dự án đủ điều kiện được thực hiện huy động góp vốn, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai để đảm bảo ổn định, minh bạch thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh;

Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của thị trường bất động sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các hoạt động huy động góp vốn thực hiện dự án, kinh doanh bất động sản, bất động sản hình thành trong tương lai khi chưa đáp ứng đủ điều kiện thực hiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BSO chuyền đất nền pleiku

SDT: 09.46.42.39.68

Zalo: 0963.736.6957 bất động sản ở Pleiku

Địa chỉ văn phòng: 168B Lý Thái Tổ – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai

Gmail: [email protected]

Chuyên bất động sản Pleiku Gia Lai