780.000.000
1.900.000.000

Thành phố Pleiku

Đất MT Lam Sơn Biển Hồ

115.000.000