Thành phố Pleiku

Đất đẹp thôn 4 Trà Đa

90.000.000