Thành phố Pleiku

Bán đất KCN trà đa Pleiku

525.000.000