Thành phố Pleiku

Bán đất xã trà đa pleiku

2.900.000.000