Đất nông nghiệp, đất rẫy

Bán đất xã biển hồ pleiku giá đầu tư F0

1.450.000.000