1.300.000
Liên hệ

Phường Diên Hồng

Đất trung tâm Pleiku gia lai

Liên hệ
10.000.000.000
530.000.000

Thành phố Pleiku

Đất văn cao trà đa pleiku

2.200.000.000

Thành phố Pleiku

Đất văn cao xã trà đa

1.200.000.000
1.800.000.000

Thành phố Pleiku

Đất xã trà đa giá rẻ

Liên hệ